INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP2. Definirea, dezvoltarea si pregatirea unui program multi-regional interdisciplinar nou de studii universitare continue in stiinta, proiectarea si managementul sistemelor pentru servicii, bazate pe TI, in corelatie cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamintul Superior

Activităţi eligibile:

  • WP2/1. Dezvoltarea programului de studii universitare de master interdisciplinar in domeniul CPIOMS pentru servicii in industrie: Proiectarea si Managementul Serviciilor-PMS si a variantei in engleza-SEM. mai mult ...
  • WP2/2. Dezvoltarea pachetelor de discipline si a modulelor de studii universitare de licenta si master pentru inovarea serviciilor sectoriale. mai mult ...
  • WP2/3. Definirea tipului si structurii, a continutului si cadrului de realizare a cursurilor de formare continua in domeniul CPIOMS pentru servicii. mai mult ...
  • WP2/4. Realizarea programului de formare si perfectionare a personalului didactic implicat in realizarea si managementul programelor de studii universitare continue in stiinta, proiectarea si managementul sistemelor pentru servicii, bazate pe TI. mai mult ...

 

Înapoi