INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP2.4. Realizarea programului de formare şi perfecţionare a personalului didactic implicat în realizarea şi managementul programelor de studii universitare continue în ştiinţă, proiectarea şi managementul sistemelor pentru servicii, bazate pe TI

Activităţi specifice anul I:

 • A2.4.1. Organizarea de vizite de studiu şi de stagii de perfecţionare la universităţi şi centre de C-D din ţară şi străinătate a personalului didactic implicat în dezvoltarea programului de studii de master PMS si SEM
 • A2.4.2. Realizarea unui program de workshop-uri de instruire, conferinţe, prezentări de metode, instrumente, soluţii, studii de caz în: sisteme pentru servicii, arhitecturi orientate pe servicii, software ca un serviciu, cu participarea unor firme de TI în beneficiul corpului didactic PMS si SEM
 • A2.4.3. Organizarea seminarului cu participare internaţională: "Education, Skills and Human Capital for the Service Sector"
 • A2.4.6. Organizarea unor schimburi de experienţă şi bune practici la universităţi din strainătate pentru personalul din consorţiul INSEED având funcţii de management şi asigurarea calităţii programelor de studii universitare continue în SPMS

Activităţi specifice anul II:

 • A2.4.1.Organizarea de vizite de studiu şi de stagii de perfecţionare la universităţi şi centre de C-D din ţară şi străinătate a personalului didactic implicat în dezvoltarea programului de studii de master PMS si SEM
 • A2.4.2. Realizarea unui program de workshop-uri de instruire, conferinţe, prezentări de metode, instrumente, soluţii, studii de caz în: sisteme pentru servicii, arhitecturi orientate pe servicii, software ca un serviciu, cu participarea unor firme de TI în beneficiul corpului didactic PMS si SEM
 • A2.4.4. Organizarea Seminarului cu participare internaţionala: "Service Links with R&D and Science Base" (anul 2) şi a Workshopului internaţional: "Fostering Innovation in Healthcare Services" (anul 2)
 • A2.4.6.Organizarea unor schimburi de experienţă şi bune practici la universităţi din strainătate pentru personalul din consorţiul INSEED având funcţii de management şi asigurarea calităţii programelor de studii universitare continue în SPMS

Activităţi specifice anul III:

 • A2.4.1.Organizarea de vizite de studiu şi de stagii de perfecţionare la universităţi şi centre de C-D din ţară şi străinătate a personalului didactic implicat în dezvoltarea programului de studii de master PMS si SEM
 • A2.4.2. Realizarea unui program de workshop-uri de instruire, conferinţe, prezentări de metode, instrumente, soluţii, studii de caz în: sisteme pentru servicii, arhitecturi orientate pe servicii, software ca un serviciu, cu participarea unor firme de TI în beneficiul corpului didactic PMS si SEM
 • A2.4.5. Organizarea Seminarului cu participare internaţională: "Intelectual Property Rights and Service Innovation" (anul 3)
 • A2.4.6.Organizarea unor schimburi de experienţă şi bune practici la universităţi din strainătate pentru personalul din consorţiul INSEED având funcţii de management şi asigurarea calităţii programelor de studii universitare continue în SPMS

 

Rezultate

 

Înapoi