INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP2.3. Definirea tipului şi structurii, a conţinutului şi cadrului de realizare a cursurilor de formare continuă – perfecţionare, reciclare şi instruire vocaţională în domeniul CPIOMS pentru servicii

Activităţi specifice anul II:

  • A2.3.1. Realizarea unui parteneriat cu industria serviciilor şi cu cea producatoare de bunuri  pentru asigurarea procesului interactiv de pregătire continuă a personalului angajat în domeniul sistemelor pentru servicii, adaptat la cerinţele pieţei muncii şi ale economiei
  • A2.3.2. Elaborarea programelor de educaţie continuă pentru menţinerea şi perfecţionarea competenţelor în domeniul sistemelor pentru servicii şi a cursurilor de bază şi specialitate structurate, compacte pentru sectoare ale serviciilor

Activităţi specifice anul III:

  • A2.3.2. Elaborarea programelor de educaţie continuă pentru menţinerea şi perfecţionarea competenţelor în domeniul sistemelor pentru servicii şi a cursurilor de bază şi specialitate structurate, compacte pentru sectoare ale serviciilor
  • A2.3.3. Definirea unor programe speciale de formare privind adaptarea strategiilor de inovare a serviciilor firmelor de profil la internaţionalizarea pieţei serviciilor

 

Rezultate

 

Înapoi