INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
Pachete de Lucru
WP1. Elaborarea modelului de educaţie deschisă, continuă în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) mai mult ...
WP2. Definirea, dezvoltarea şi pregătirea unui program multi-regional interdisciplinar nou de studii universitare continue în ştiinţă, proiectarea şi managementul sistemelor pentru servicii, bazate pe TI, în corelaţie cu Cadrul National al Calificărilor în Învăţământul Superior mai mult ...
WP3. Dezvoltarea unei platforme colaborative de e-learning deschise, transnaţionale, cu resurse virtualizate accesate ca servicii pentru partajarea resurselor de învăţământ şi de cercetare şi promovarea inovării în CPIOMS pentru servicii mai mult ...
WP4. Promovarea inovării în servicii prin diseminarea şi facilitarea transferului rezultatelor cercetării de excelenţă în spaţiul colaborativ deschis, interactiv INSER@SPACE mai mult ...
WP5. Achiziţii mai mult ...
 
WP6. Comunicare mai mult ...

WP7. Managementul proiectului mai mult ...