INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP2.1. Dezvoltarea programului de studii universitare de master interdisciplinar în domeniul CPIOMS pentru servicii în industrie: "Proiectarea şi Managementul Serviciilor" (PMS) şi a variantei în engleză "Service Engineering and Management" (SEM)

Activităţi specifice anul I:

  • A2.1.1. Definirea planului de învăţământ de master PMS si SEM (tipuri de activităţi, discipline nucleu, buget de timp, credite, criterii de evaluare)
  • A2.1.2. Dezvoltarea de curriculum şi de continut în română şi engleză pentru disciplinele PMS si SEM (curs, seminar, laborator, proiect), de materiale şi instrumente didactice şi de învăţare / documentare / verificare / certificare a cunoştinţelor

Activităţi specifice anul II:

  • A2.1.2. Dezvoltarea de curriculum şi de continut în română şi engleză pentru disciplinele PMS si SEM (curs, seminar, laborator, proiect), de materiale şi instrumente didactice şi de învăţare / documentare / verificare / certificare a cunoştinţelor
  • A2.1.3. Identificarea partenerilor din industrie pentru efectuarea stagiilor de pregatire practică şi elaborarea proiectelor de absolvire. Definirea metodologiei şi a cadrului de organizare a internship-urilor educaţionale şi profesionale
  • A2.1.4. Identificarea si consultarea partenerilor academici relevanţi din învăţământul universitar tehnic şi economic din ţară pentru replicarea programului de master PMS. Definirea disciplinelor opţionale şi a modelelor de realizare pentru specificul regional

 

Rezultate

 

Înapoi