INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

În cadrul proiectului POSDRU INSEED a fost elaborată o gamă largă de programe de educație, atât pentru formare inițială, cât și pentru formare continuă, cu scopul de a realiza un cadru extins pentru susținerea științei serviciilor și aplicarea celor mai noi abordări din Tehnologia Informației. Aceasta bază educațională, însoțită de cercetare și de o strânsă colaborare între mediul public și cel privat, reprezintă premizele pentru crearea unui ecosistem care să promoveze serviciile sectoriale și să permită pregătirea unei forțe de muncă adaptate cerințelor emergente ale industriei. Programele educaționale susținute de proiectul INSEED se împart în următoarele categorii:

 • Formare inițială
  • 17 Programe de master
  • 15 Module compacte de specializare
 • Formare continuă
  • 16 Programe de formare continuă pentru servicii sectoriale
  • 8 Programe speciale de formare continuă

Fig. 1 Gama de programe de master acreditate în cadrul proiectului INSEED

Dintre acestea, cele 17 programe de master sunt deja acreditate și introduse în planurile de învățământ ale partenerilor proiectului, de ele beneficiind deja un mare număr de studenți. Ele sunt prezentate în Figura 1.
În plus, proiectul a pregătit o ofertă bogată de programe oferite la cerere:

 • 15 module compacte de formare inițială destinate aprofundării unor domenii sau eliminarii decalajelor dintre studenți ce au trasee educaționale diferite;
 • 16 programe de formare continuă implementate, destinate unui număr de 6 sectoare de servicii promovate de piață;
 • 8 programe speciale de formare continuă  disponibile pentru adaptarea strategiilor de inovare a serviciilor firmelor de profil la internaționalizarea pieței serviciilor.
            Aceste programe oferite conform nevoilor specifice de educație sunt prezentate în Figura 2.

Fig. 2 Gama de programe de formare din cadrul proiectului INSEED

Programele de master susținute de proiectul INSEED servesc pentru implementarea modelului de educație deschisa SPMS (Știința, Proiectarea și Managementul Serviciilor), pentru crearea de competențe în proiectarea, implementarea, operarea și managementul sistemelor de servicii. Calificările de nivel de masterat au fost dezvolte pe baza Legii educaţiei naţionale, legea 1/2011 şi a metodologiei Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS) şi au fost acreditate de către ARACIS.

Modelele moderne de educație sunt bazate pe crearea personalizată a traseelor educaționale și pe transferul de credite, nu numai între programe din aceeași facultate, dar și între universități, eventual din țări europene diferite. În acest context este necesar ca oferta educațională să conțină și module compacte care să permită completarea pregătirii de specialitate pentru a putea crea în mod flexibil profilul dorit al fiecarui student și pentru a acorda mai multe sanse de adaptare și de alegere liberă a disciplinelor de studiu.

Astfel, proiectul INSEED a dezvoltat un set de 15 module compacte de formare inițială. Dintre acestea, 7 sunt dezvoltate în limba engleză.

Programele de formare continuă au fost dezvoltate pe baza Documentului strategic de organizare şi funcţionare la standarde de calitate a programelor de formare continuă în CPIOMS pentru servicii, elaborat în cadrul proiectului INSEED.

Proiectul INSEED a definit de asemenea un set de programe speciale de formare privind adaptarea strategiilor de inovare a serviciilor firmelor de profil la internaționalizarea pieței serviciilor. Din studiile efectuate s-a constatat ca există urmatorii factori determinanți ai societății actuale:

 • pregatirea de tip T,
 • inovarea,
 • internaționalizarea,
 • leadership-ul,
 • noile tehnologii,
 • abordarea strategică,
 • capitalul uman și specializarea.
Pentru a face față provocărilor ridicate de aceștia, s-au stabilit opt programe speciale de formare continuă.