INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP7. Managementul Proiectului

Activităţi eligibile:

  • WP7/1. Coordonarea activităților de consultare a partenerilor relevanți: învățământ universitar, institute de C-D, instituții de management al cercetării și inovării, industrie, sănătate, administrație publică. mai mult ...
  • WP7/2. Managementul activităților de pilotare a modelului de educație deschisă centrată pe student/angajat pentru formare continuă în CPIOMS pentru servicii și urmărire traseu profesional (simulare, corecție și validare model). mai mult ...
  • WP7/3. Monitorizarea și evaluarea internă a proiectului și adoptarea măsurilor corective necesare, elaborarea de rapoarte. mai mult ...
  • WP7/4. Organizarea manifestărilor educaționale și științifice interne și internaționale: training, prezentări de firme, conferințe, simpozioane și workshop internaționale. mai mult ...
  • WP7/5. Coordonarea procesului de cooperare internațională. mai mult ...
  • WP7/6. Gestiunea financiara-contabilă a proiectului. mai mult ...
  • WP7/7. Organizarea activității proiectului, raportare a fazelor intermediare și a fazei finale. mai mult ...
  • WP7/8. Management general orientat pe obiective și rezultate. mai mult ...

 

 

 

Înapoi