INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
Indicatori Result

218. Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditare prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii (%) : 100

222. Număr de calificări validate : 12

223. Ponderea programelor de studii desfăşurate conform CNCSIS (%) : 100

224. Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior : 90

225. Număr de programe de licenţă / masterat confrom CNCSIS implementate - învăţământ superior : 2

226. Număr de universităţi acreditate conform standardelor de calitate - învăţământ superior : 25

227. Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - învăţământ superior : 4