INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
Indicatori Adiţionali Result

6. Număr de materiale didactice inovative care susţin programele de licenţă / master în domeniul CPIOMS pentru servicii: 52

7. Ponderea firmelor din industrie care au beneficiat de suport de instruire pentru angajaţi în CPIOMS pentru servicii (%) : 100

8. Număr de diplome de master duble / comune în domeniul SPMS convenite la nivel european : 2

9. Ponderea disponibilităţilor serviciilor de educaţie în CPIOMS pentru servicii şi diseminare rezultate de C - D pentru inovare pe platforma informatică cloud (%): 100

10. Fundamentarea modelului deschis de educaţie continuă în CPIOMS pentru servicii şi promovare a inovării în industrie prin rapoarte, documente strategice, studii, analize pe plan naţional şi mondial (%) : 100