INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Lista Bursierilor INSEED

 

 

Nume Bursier Anul/Facultatea Tema Disertației
     
Jica Alexandru III / Electronică și Telecomunicații Documentatie Asupra Studiilor Universitare în Domeniul Științei Proiectării și Managementul Serviciilor - în Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Voinic Andreea Vanessa III / Electronică și Telecomunicații Studiul Privind Ocupații Noi, Emergente, în diverse Sectoare ale Serviciilor din Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, pe plan Internațional
Cornuș Victor Alexandru I / Inginerie Electrică Servicii de Expertizare a Echipamentelor și Instalațiilor Electrice și Asigurare Metrologică
Ilie Lucian III / Inginerie Electrică Servicii de Expertizare a Echipamentelor și Instalațiilor Electrice și Asigurare Metrologică
Vârvara Adriana Iuliana I Master / Energetică Auditul Termoenergetic
Stoica George I Master / Energetică Studii de Caz în Servicii Industriale (Fabricație Discretă, Repetitivă de Bunuri) și Lanțuri de Aprovizionare
Ghiață Ivan I Master / Energetică Auditul Electroenergetic
Dobre Răzvan I Master / Automatică și Calculatoare Studiu asupra Funcționalităților, Arhitecturii Hardware și a Sistemului Software de Management al Serviciilor de tip Cloud
Radu Călin III / Automatică și Calculatoare Studiu asupra Funcționalităților, Arhitecturii Hardware și a Sistemului Software de Management al Serviciilor de tip Cloud
Loredana Marsilia Groza III / Automatică și Calculatoare Studiu de Caz privind Fabricația
Turcu Irina Nicoleta I Master / Automatică și Calculatoare Studiu privind Funcții Cheie pentru Inovarea Serviciilor prin TIC și Automatizare
Toader Roxana Cristiana I Master / Automatică și Calculatoare Modelarea Serviciilor
Andron Radu Gheorghe II / UTBv / Electrical Engineering and Computer Science Studiu privind factori-cheie pentru inovarea serviciilor prin TIC și automatizări
Modorcea Doru Alexandru IV / UTBv / Electrical Engineering and Computer Science Studiu asupra funcționalităților, arhitecturii hardware și sistemului software de management al serviciilor infrastructurii distribuite de tip cloud (cloud computing și cloud services)
Fechete Alina II / UTBv / Electrical Engineering and Computer Science Studiu de Caz privind Fabricația
Matei Alexandru IV / UTBv / Electrical Engineering and Computer Science Studiu asupra unei teorii integrate a sistemelor pentru servicii
Hossu Roxana I Master / Automation and Computers Arhitecturi orientate pe servicii în fabricație, bazate pe conceptul de “produs inteligent”
Oprea Mihai I Master / Automation and Computers Managementul energiei și green computing
Mănăilă Cristian I Master / Automation and Computers Sistem de management al securității în cloud

 

Înapoi