INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

În urma evaluării de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului au fost certificate următoarele calificări:

În urma evaluării de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) au fost acreditate următoarele programe de master:

Documentul de validare de la Aracis din 23.06.2011

Documentul de validare de la Aracis din 14.07.2011

Înapoi