INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP4.3. Crearea unui pol de excelenţă în inovarea serviciilor prin interconectarea spaţiului colaborativ INSER@SPACE ca nod naţional în clusterul de structuri şi instituţii partenere internaţionale

Activităţi specifice anul III:

  • A4.3.1. Realizarea unui program comun de acţiune a INSER@SPACE cu Platforma Inovativa Europeană pentru Servicii bazate pe Cunoaştere Intensivă  (EIPKIS)
  • A4.3.2. Stabilirea de parteneriate cu universităţi străine (Europa, SUA), pentru realizarea de programe educationale şi de C-D comune în SPMS cu acordare de diplome duble şi comune pe (sub)spaţii Europene
  • A4.3.3. Stabilirea unor programe de C-D colaborative între universităţile consorţiului INSEED, companii globale de TI şi firme care promovează în mod susţinut teorii, modele, bune practici şi instrumente pentru inovarea serviciilor
  • A4.3.4. Promovarea parteneriatului public-privat şi transferul rezultatelor cercetării academice în industrie, prin apropierea platformei naţionale INSER@SPACE de Reţeaua Europeană de Cooperare şi Schimburi pentru Servicii Inovative (ISEN)

 

Rezultate

 

Înapoi