INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP4.2. Realizarea unei baze de cunoaştere a rezultatelor cercetării în CPIOMS pentru servicii în industrie

Activităţi specifice anul II:

  • A4.2.1. Investigarea principalelor rezultate ale cercetării în domeniul sistemelor pentru servicii în industrie şi crearea unei baze de cunoaştere organizate pe sectoare ale serviciilor
  • A4.2.2. Definirea de arhitecturi SOA pentru descrierea "serviciilor" de TI care susţin practici de lucru şi de implementare a proceselor de afaceri / tehnice în întreprinderi productive (fabricaţia bunurilor). Conceperea, realizarea şi managementul accesului la software ca serviciu
  • A4.2.3. Elaborarea unei metodologii de inovare şi a unui cadru de implementare a sistemelor de servicii interne ale întreprinderilor cu producţie discretă, repetitivă care asigură agilitate în raport cu dinamica pieţei, bazate pe teoria sistemelor multi-agent şi a inteligenţei distribuite

Activităţi specifice anul III:

  • A4.2.1. Investigarea principalelor rezultate ale cercetării în domeniul sistemelor pentru servicii în industrie şi crearea unei baze de cunoaştere organizate pe sectoare ale serviciilor
  • A4.2.3. Elaborarea unei metodologii de inovare şi a unui cadru de implementare a sistemelor de servicii interne ale întreprinderilor cu producţie discretă, repetitivă care asigură agilitate în raport cu dinamica pieţei, bazate pe teoria sistemelor multi-agent şi a inteligenţei distribuite

 

Rezultate

 

Înapoi