INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP3.2. Realizarea platformei de e-learning pentru programele de master PMS, SEM, a pachetelor de discipline şi modulelor de studii de licenţă şi master pentru inovarea serviciilor sectoriale

Activităţi specifice anul II:

  • A3.2.1. Elaborarea structurii logice, definirea si implementarea funcţionalităţilor şi modurilor de operare a platformei de e-learning in domeniul SPMS
  • A3.2.2. Integrarea conţinutului digital (curs, seminar, laborator, testare) pentru disciplinele programului de master PMS si ale pachetelor de discipline specifice serviciilor în sănătate, administraţie, lanţuri de aprovizionare, energie sustenabilă şi e-business în platformă de e-learning
  • A3.2.3. Dezvoltarea bazei de date de instruire în domeniul SPMS şi structurarea ei pe sectoare de servicii; implementarea mecanismelor de management al conţinutului şi load balancing; integrarea şi testarea serviciilor de învăţământ la distanţă prin sistem de videoconferinţa

Activităţi specifice anul III:

  • A3.2.2. Integrarea conţinutului digital (curs, seminar, laborator, testare) pentru disciplinele programului de master PMS şi ale pachetelor de discipline specifice serviciilor în sănătate, administraţie, lanţuri de aprovizionare, energie sustenabilă şi e-business în platforma de e-learning
  • A3.2.3. Dezvoltarea bazei de date de instruire în domeniul SPMS şi structurarea ei pe sectoare de servicii; implementarea mecanismelor de management al conţinutului şi load balancing; integrarea şi testarea serviciilor de învăţământ la distanţă prin sistem de videoconferinţă
  • A3.2.4. Implementarea, testarea si validarea unui sistem de management al invatarii continue in CPIOMS pentru servicii: managementul competenţelor, standarde, raportare şi urmărire a traseului student/angajat

 

Rezultate

 

Înapoi