INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP3.1. Definirea arhitecturii, funcţionalităţilor, performanţelor şi criteriilor de management ale platformei distribuite, colaborative de partajare a resurselor de învăţare, cercetare şi promovarea inovării în domeniul SPMS; realizarea şi testarea platformei

Activităţi specifice anul I:

  • A3.1.1. Configurarea infrastructurii distribuite cu noduri locale, a serviciilor de reţea şi administrative. Virtualizarea resurselor (servere, storage, retea) şi agregare [configurarea infrastructurii de TI ca un serviciu] pentru livrare de servicii cu scalabilitate elastică
  • A3.1.2. Elaborarea arhitecturii informatice orientate pe servicii (SOA) pentru optimizarea middleware: exploatarea imaginilor, securitate integrată, managementul încărcării, înalta disponibilitate [configurarea platformei ca un serviciu: baze de date, instrumente de dezvoltare, web 2.0, Java]
  • A3.1.3. Elaborarea sistemului de management al serviciilor: (1) cereri utilizator/servicii automate; (2) ciclu de viaţă al serviciilor (imagini; aprovizionare dinamică; gestiune performanţe; disponibilitate/backup/restaurare; securitate; trasabilitate) [configurarea software-ului ca un serviciu]

Activităţi specifice anul II:

  • A3.1.1. Configurarea infrastructurii distribuite cu noduri locale, a serviciilor de reţea şi administrative. Virtualizarea resurselor (servere, storage, retea) şi agregare [configurarea infrastructurii de TI ca un serviciu] pentru livrare de servicii cu scalabilitate elastică
  • A3.1.2. Elaborarea arhitecturii informatice orientate pe servicii (SOA) pentru optimizarea middleware: exploatarea imaginilor, securitate integrată, managementul încărcării, înalta disponibilitate [configurarea platformei ca un serviciu: baze de date, instrumente de dezvoltare, web 2.0, Java]
  • A3.1.3.Elaborarea sistemului de management al serviciilor: (1) cereri utilizator/servicii automate; (2) ciclu de viaţă al serviciilor (imagini; aprovizionare dinamică; gestiune performanţe; disponibilitate/backup/restaurare; securitate; trasabilitate) [configurarea software-ului ca un serviciu]
  • A3.1.4. Realizarea fizică a platformei distribuite de partajare a resurselor de învăţare şi promovare a inovării în CPIOMS pentru servicii: instalare; integrare resurse locale/interfeţe bazate pe standarde; conectare internet; management servicii de e-learning, colaborare si acces baze de date

 

Rezultate

 

Înapoi