INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP1.3. Elaborarea modelului de educaţie deschisă în domeniul CPIOMS pentru servicii, bazat pe conceptul de educaţie continuă

Activităţi specifice anul I:

  • A1.3.1. Definirea aspectelor de natură instituţională: organizare, interdisciplinaritate, flexibilitate, finanţare, resurse umane, cicluri de activităţi
  • A1.3.2. Definirea indicatorilor / standardelor de asigurare a calităţii, a procedurilor şi metodologiilor de funcţionare şi acreditare
  • A1.3.3. Definirea conţinutului cadru al programelor de formare iniţială (licenţă, master) şi continuă (perfecţionare, reciclare, instruire vocaţională) şi elaborarea specificaţiilor pentru module de formare de competenţe în CPIOMS pentru servicii, bazate pe TI
  • A1.3.4. Stabilirea condiţiilor de acces, prerechizite, parcursul de formare continuă a specialiştilor în servicii pe domenii sectoriale: industrie, lanţuri de aprovizionare, e-business, sănătate, administraţie publică, energie sustenabilă, metrologie

Activităţi specifice anul II:

  • A1.3.3. Definirea conţinutului cadru al programelor de formare iniţială (licenţă, master) şi continuă (perfecţionare, reciclare, instruire vocaţională) şi elaborarea specificaţiilor pentru module de formare de competenţe în CPIOMS pentru servicii, bazate pe TI
  • A1.3.4. Stabilirea condiţiilor de acces, prerechizite, parcursul de formare continuă a specialiştilor în servicii pe domenii sectoriale: industrie, lanţuri de aprovizionare, e-business, sănătate, administraţie publică, energie sustenabilă, metrologie

 

Rezultate

 

Înapoi