INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP1.2 Analiza cerinţelor de educaţie şi instruire în domeniul CPIOMS pentru servicii. Investigaţie în sectoare public-privat privind necesitatea inovării serviciilor prin personal calificat

Activităţi specifice anul I:

  • A1.2.1. Studiul impactului diferitelor modele de procese de afaceri asupra activităţilor în servicii bazate pe cunoaştere intensivă
  • A1.2.2. Definirea principiilor de bază şi a criteriilor privind dezvoltarea competenţelor, a capitalului uman şi a relatiilor cu modele de afaceri în medii organizaţionale cu dinamică accentuată
  • A1.2.3. Analiza studiilor şi rapoartelor internaţionale privind ocupaţii noi, emergente în diverse sectoare ale serviciilor în vederea definirii portofoliului de ocupaţii specifice, asigurând inovarea şi creşterea calităţii serviciilor
  • A1.2.4. Investigaţii, studii de caz sectoriale, analiza datelor şi survey asupra cerinţelor educaţionale şi de instruire vocaţională în servicii

Activităţi specifice anul II:

  • A1.2.4. Investigaţii, studii de caz sectoriale, analiza datelor şi survey asupra cerinţelor educaţionale şi de instruire vocaţională în servicii

 

Rezultate

 

Înapoi