INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
WP1.1 Definirea modelului detaliat de educație deschisă, continuă în domeniul științei, proiectării și managementului serviciilor (SPMS) pentru învățământul  superior, a cadrului de instruire și a competențelor specialiștilor în sisteme pentru servicii

Activităţi specifice anul I:

  • A1.1.1. Identificarea și detalierea factorilor-cheie ai modelului SPMS: (i) valoarea proceselor de afaceri; (ii) procese informaționale (cu tehnologii informaționale-TI); (iii) cultura organizațională
  • A1.1.2. Elaborarea unei teorii integrate a sistemelor pentru servicii prin pilonii cunoașterii și creării valorii: Știinta-transformarea datelor despre servicii în cunoștințe; Proiectare-transformarea cunostințelor în valoare nouă; Management-crearea valorii, direcționarea  investiției pentru inovare
  • A1.1.3. Analiza comparativă a programelor universitare mondiale și a studiilor pentru definirea competențelor și a profilelor specialiștilor în crearea, proiectarea, implementarea, operarea și managementul sistemelor complexe (CPIOMS) pentru servicii pentru corelare cu nevoile pieții serviciilor
  • A1.1.4. Transpunerea factorilor-cheie SPMS în arii curriculare și domenii de studii de bază: (i) sisteme economice; (ii) sisteme de calcul; (iii) sisteme sociale și integrarea lor prin tehnologia informației în sisteme de servicii

Activităţi specifice anul II:

  • A1.1.2. Elaborarea unei teorii integrate a sistemelor pentru servicii prin pilonii cunoașterii și creării valorii: Știința-transformarea datelor despre servicii în cunoștințe; Proiectare-transformarea cunostințelor în valoare nouă; Management-crearea valorii, direcționarea  investiției pentru inovare

 

Rezultate

 

Înapoi