INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingineri din România. Tradiţiile ei sunt legate de înfiinţarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei Şcoli tehnice superioare cu predare în limba română la mănăstirea Sfantul Sava din Bucureşti, care în anul 1832 este reorganizată în Colegiul de la Sfantul Sava.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (U.P.B.) îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii romaneşti şi al lumii contemporane. UPB asigură realizarea unui învăţamânt de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiţia Şcolii Politehnice bucureştene, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională.

Ea îşi propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerinţelor unei societăţi în plină competiţie, supusă procesului de integrare cu Comunitatea Europeană şi Internaţională. Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerinţelor economiei de piaţă şi noilor tehnologii, care să aibă cunoştinţe economice şi manageriale şi care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă şi de protejare a mediului inconjurator. Pentru aceasta el trebuie să fie format dupa principiul modern al participarii directe la alegerea traiectoriei sale formative, sa fie inclus într-un proces de învăţare care să-i asigure şanse reale la competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă.

Înapoi