INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila este o instituţie universitară de referinţă în formarea şi pregatirea continuă a medicilor în specializările medicină generală şi fiziokinetoterapie (580 absolventi anual), stomatologie (215 absolvenţi anual) şi a farmaciştilor (195 absolvenţi anual). O prioritate în strategia UMF de educaţie şi cercetare ştiinţifică constă în dezvoltarea şi utilizarea de resurse, instrumente şi metode ale medicinii bazate pe informaţie (MBI) – centrate pe capacitatea de a integra informaţii specifice pacientului şi tratamente direcţionate, în soluţia cea mai bună pentru îngrijirea sănătăţii acestuia. MBI este promovată în UMF ca o direcţie de viitor, inovatoare, ce permite furnizorilor de servicii de sănătate să dezvolte cele mai bune practici, sa integreze tehnologii din orice domeniu al medicinii şi să asigure cele mai complete soluţii individualizate de îngrijire a sănătăţii. Totodată sunt integrate progresiv în studiile universitare de medicină şi farmacie tehnologii informaţionale avansate care reduc costurile de stocare, permiţând accesarea unui număr crescând de baze de date biologice; infrastructura de calcul de înaltă performanţă, tehnologiile de digitizare disponibile şi arhitecturile orientate pe servicii (SOA) exemplifică în procesul de învăţământ posibilităţile de digitizare a datelor clinice ale pacientului.

Astfel, Centrul de Imunogenetică şi Virusologie Fundeni împreună cu Catedra de Chirurgie Urologică şi Transplant Renal Fundeni şi Catedra de Chirurgie Generală din Spitalul Sfantul Pantelimon realizează managementul pacienţilor transplantati renal şi a celor care necesită intervenţii de chirurgie generală. Pentru aceste specialităţi medicale se urmăreşte realizarea unei platforme de e-learning care, prin sistemul informatic al universităţii, să permită clinicienilor să acceseze în mod direct rezultatele complete ale evaluărilor. Rezultatele proiectului vor fi diseminate tuturor Centrelor Universitare de Imunogenetică şi Chirurgie Generală din ţară.

Echipa UMF din proiectul propus cuprinde experţi – medici din Centrul de Imunogenetică şi Virusologie Fundeni - Centru de Referinţă Metodologică în Imunologia Transplantului pentru România din 2006. UMF colaborează pe plan naţional prin acest Centru cu instituţiile de medicină din ţară iar pe plan internaţional cu centrele universitare de transplant din Pittsburgh, Londra, Leiden, Atena, Budapesta, s.a. Echipa UMF mai cuprinde experţi – medici din Catedra de Chirurgie Generală din Spitalul Sfântul Pantelimon.

Viziunea pentru Medicina Bazată pe Informaţie s-a materializat în UMF în cercetări ştiinţifice şi dezvoltări in 4 domenii: genomica clinică, imagistica medicală, medicatie ţintită şi sisteme informatice. De asemenea, a fost adoptat standardul HL7 pentru asigurarea suportului informaţional necesar schimburilor de mesaje privind: managementul pacienţilor (spitalizare, completare a datelor personale, istoric medical, transfer), planificarea pacienţilor pe resursele disponibile, costul actului medical, observaţii clinice, rezultate de laborator, diagnostic stabilit, tratament administrat şi transferul documentelor medicale.

Proiecte relevante:
- Grant VIASAN: "Aspecte ale genotipării HLA la pacienţi cu transplant hepatic inter-relaţie între imunitatea celulară, diagnosticul virusologic, terapia imunosupresoare şi fenomenul de reject acut si cronic"; 2004-2006; valoare: 31468 lei. Proiectul vizează evaluarea imunologică şi tehnici de diagnosticare virusologica pre si post transplant pentru monitorizarea pacienţilor cu transplant hepatic

- Grant PNII Parteneriate: "Impactul profilului imunohistochimic şi molecular în teraptia ţintită şi managementul individualizat al pacienţilor cu carcinom renal"; 2008-2010; valoare: 2008500 lei. Proiectul vizează caracterizarea imunofenotipică şi moleculară a anomaliilor şi a mecanismelor moleculare implicate în patogeneza carcinomului renal, cu stabilirea unor factori de prognostic şi identificarea unor terapii personalizate.

Înapoi