INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Universitatea Tehnică din Brasov asigură şi dezvoltă resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi de cercetare ştiinţifică la standarde de calitate ridicate, asigurând competitivitate în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării. UTBv cuprinde 16 facultăţi, dispunând de un corp profesoral care are peste 1600 angajaţi din care peste 800 cadre didactice titulare. Pentru a răspunde nevoilor de instruire a candidaţilor şi cerintelor angajatorilor, UTBv şi-a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională la nivel de fluxuri integrate: licenţă, masterat si doctorat, conform programului Bologna.

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, care furnizează cea mai mare parte a colectivului proiectului, pregăteşte specialişti în domenii de vârf: calculatoare şi tehnologia informaţiei, automatică şi informatică aplicată, telecomunicaţii, inginerie electrică, electronică aplicată, având peste 1800 de studenţi. UTBv, ca principal furnizor de specialişti cu înaltă calificare pentru Regiunea Centru a Romaniei, asigură în procesul de formare întrepătrunderea pregătirii în domeniile software şi hardware – implementare în structuri hardware integrate de algoritmi pentru aplicaţii de prelucrare de date, calcul de înaltă performanţă, inteligenţă computaţională (sisteme incorporate). Se pune accent pe dezvoltarea de aplicaţii specifice internetului (aplicaţii web, e-comert, e-learning, e-administratie ş.a.). O prioritate o reprezintă formarea de specialisti în monitorizarea şi controlul automat al surselor de energie alternativă.

În planul cercetării ştiinţifice, UTBv a realizat şi valorificat o serie de rezultate obţinute prin granturi câştigate pe bază de competiţii naţionale şi internaţionale, granturi Leonardo da Vinci şi contracte de C-D cu industria şi administraţia. Strategia cercetarii stiintifice promoveaza parteneriate nationale/internaţionale cu universităţi şi centre de cercetare. UTBv are o consistenta experienţă în dezvoltarea şi implementarea unor proiecte axate pe: crearea şi accesarea de la distanţă a resurselor de învăţare şi de cercetare, crearea uneltelor adecvate comunicării pe căi multiple între diferiţi actori (parteneri în proiect, utilizatori), dezvoltarea cadrului de evaluare a cunoştintelor dobândite în pregatire implicând metodologii specifice experimentelor la distanţă, crearea de centre de învăţare cu arhitectură bazată pe acces de la distanţă pentru instruire şi training bazat pe experimente. Exemple de proiecte:

- Grant IBM Faculty Award: "Information management system increasing reliability in data transfer using XML technology"; 2005-2006; 15000 EUR. Management de  conţinut al bazelor de date cu fiabilitate crescută prin replicare dinamică
- Proiect tip Reţea Transnationala-Leonardo da Vinci: "Valorization of an experiment-based training system through a transnational education network development" VetTrend, RO/06/B/F/NT 175014; 2006-2008; 579427 EUR. Crearea unei reţele transnationale pentru experimente virtuale şi la distanţă pentru e-learning, bazat pe integrarea produselor existente
- Grant IBM Faculty Award: "ELMSET–Using Eclipse to Develop a Learning Management System, a SCO Editor and a Test Tool for Evaluation SCOs’ Compatibility with SCORM Standards”; 2006-2007; 18000 USD. Sistem software deschis de gestiune a parcursului studentului în sisteme de e-learning
- Proiect IMPACT/Capacitati: "Produse High-Tech pt. Dezvoltare Durabilă PRO-DD"; 2008-1010; 20 mil. EUR. Vizează crearea Institutului de Cercetare Ştiinţifică al UTBv, bazat pe conceptul de energii regenerabile

Înapoi