INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Cloud

Pe data de, 13 decembrie 2011 - IBM România şi Universitatea Politehnica din Bucureşti au implementat primul laborator de cloud computing dedicat universităţilor din România. Un consorţiu format din Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea “Transilvania” din Braşov, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti în cadrul proiectului INSEED, a creat un nou model de educaţie şi curriculum academic în Ştiinţa Serviciilor, punând la dispoziţia unui număr de aproximativ 12.500 de studenţi cursuri şi laboratoare bazate pe platforma cloud prin intermediul virtualizării

Cloud computing reprezintă un model de calcul ce livrează, în acest context, produse IT prin servicii pe internet cu specific pe educaţie şi instruire. Soluţia IBM CloudBurst oferă un nou model de consum şi livrare inspirat de servicii internet ce evidenţiază următoarele caracteristici esenţiale de care beneficiază serviciile de educaţie: servicii la cerere; acces permanent la reţea; concentrarea resurselor independent de locaţie; elasticitate rapidă, economisirea fondurilor pentru universităţile publice. Din perspectiva experienţei unui utilizator academic, această soluţie este un model de produse standardizate furnizate rapid şi flexibil şi accesate rapid şi uşor. Din punct de vedere al administrării infrastructurii şi metodelor de livrare a serviciilor, soluţia prezintă resurse virtualizate, este administrată ca o singură resursă şi oferă servicii cu scalabilitate elastică, securitate avansată şi mobilitate.

Un nou model educaţional ce include 16 programe de master certificate recent a fost dezvoltat în sectoarele: Servicii de calcul, Servicii IT, Arhitecturi Orientate pe Servicii pentru Producţie şi Aprovizionare, Servicii de Sănătate, e-Government, Servicii Software, Energii Regenerabile, Reţele Inteligente, Managementul Afacerilor şi Servicii de Telecomunicaţie. Portofoliul universităţii a fost îmbogăţit cu 28 de noi cursuri disponibile unui număr de aproximativ 12500 de studenţi, ajutându-i să obţină capabilităţi în tehnologii software avansat, în special în cloud computing, Tivoli şi Websphere – pentru care există o cerere în creştere din partea angajatorilor români.

Platforma Cloud Computing permite mediului academic să devină mai sistematic în privinţa inovării serviciilor prin IT. Îmbunătăţirea educaţiei este realizată prin echilibrarea componentelor de instruire în planurile de învăţământ şi dezvoltarea ariei curiculare. Proiectul de Ştiinţa Serviciilor implementat în România, bazat pe infrastructura cloudburst este un exemplu concret în acest sens. Proiectul dezvoltă un nou model de educaţie deschis şi continuu, cu un cadru instituţional flexibil pentru instruire iniţială şi continuă în crearea, implementarea, operarea şi administrarea sistemelor de servicii bazate pe IT pentru domeniile: sănătate, administraţie, distribuţia energiei electrice, producţie. Astfel de servicii de educaţie bazate pe platforma cloud vor fi replicate în toate instituţiile din ţară.

Soluţia Cloud face activităţile de predare, cercetare şi dezvoltare ale Universităţii mai eficiente şi sustenabile – pot distribui eforturile pentru a crea cunoştinţe şi conţinut care poate fi disponibil şi accesat ca servicii de educaţie prin virtualizare. Cursurile şi laboratoarele vor fi administrate de o echipă din cadrul universităţilor din Bucureşti şi Braşov. De asemenea, proiectul permite universităţii să aplice pentru includerea în programul Cloud Academy, şi să lanseze parteneriate cu instituţii europene pentru dezvoltare colaborativă în domeniul serviciilor IT şi de cercetare în consorţiu. A fost creat un mediu de cunoaştere în cooperare cu companii in domeniul serviciilor IT pentru a promova în universităţi soluţii de servicii ce utilizează infrastructura IT.

Platforma CLoud@UPB este o componentă educaționala a INSER@SPACE care permite accesul la platforma cloud, pentru realizarea de laboratoare virtuale. Astfel resursele existente în cadrul platformei cloud, bazată pe IBM CloudBurst, sunt accesibile sub forma de servicii IaaS (Infrastructure as a Service – Infrastructura ca Serviciu) atât de către cadrele didactice cât și de studenți. Resursele cloud sunt oferite sub forma de mașini virtuale preconfigurate, pe baza de șabloane (templates). Aceste mașini virtuale pot fi folosite pentru testarea laboratoarelor de către profesori și pentru efectuarea laboratoarelor de către studenți, în cadrul unui anumit curs.

 

Galerie Foto de la inaugurare...

 

Suport ROEDU-NET pentru platforma CLOUD

 

Platforma Cloud INSEED cu cele trei componente ale sale, E-learning, laboratoare în CLoud și SSKE, beneficiază de servicii Internet asigurate în cadrul rețelei universitare ROEDU-NET, la nivelul nodului din Universitatea Politehnica București. ROEDU-NET, parte a NREN (rețeaua de cercetare și educație națională) s-a implicat în proiecte europene vizând servicii Web și infrastructură de comunicație distribuită ( de exemplu Geant).

Roedu Net ..

Proiectul Geant ..

 

Înapoi