INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Academia de Studii Economice pregateşte specialişti în cadrul a 10 programe de licenţă: informatică economică-IE (1), economie-E (9) ce asigură competenţe în domenii economice importante:  buget, finanţe, investiţii, bănci, contabilitate, management financiar, marketing, procese de afaceri, s.a., a 3 programe de master de aprofundare (3 de IE, 18 în specialităţi de E) şi a 29 de programe de master complementare (5 de IE, 24 de E). Cele trei forme de învăţământ: licenţă, master şi doctorat sunt integrate în flux continuu conform modelului Bologna. ASE deţine o experienţă bogată în managementul şi participarea în proiecte implementate la nivel local, regional, naţional şi internaţional. În prezent ASE este coordonator sau implicat ca partener în peste 230 de proiecte câştigate pe bază de competiţie, la nivel naţional şi internaţional (CEEX – Modulele I, II şi III, PN II-IDEI şi Parteneriate, CNCSIS, PNCDI–CERES, INFRAS, INFOSOC, Leonardo da Vinci, Phare, Tempus etc). De asemenea, Partenerul 2 dovedeşte o experienţă şi expertiză importantă în domeniul managementului afacerilor, prin conferinţele internaţionale organizate, lucrările ştiinţifice elaborate şi prin participări în diverse proiecte derulate în parteneriat cu mediul de afaceri sau finanţate de întreprinderi. Planul strategic al activităţilor ASE se bazează pe premisa că universitatea trebuie să clădească şi să-şi consolideze reputaţia unui mediu în care se obţin nu numai rezultate ştiinţifice semnificative, dar se susţine şi colaborarea cu industria, prin transfer de rezultate. Consolidarea şi extinderea parteneriatului cu întreprinderi reprezintă un obiectiv strategic constant al ASE, având ca rezultate aşteptate nu numai dezvoltarea acelor competenţe solicitate de mediul economic şi piaţa forţei de muncă din România, respectiv integrarea până la 100% a absolvenţilor săi pe piaţa forţei de muncă, dar mai ales creşterea contribuţiei la creşterea economică prin activităţi de inovare.

ASE are o experienţă semnificativă în domeniul temei proiectului prin derularea unor proiecte finanţate atât în cadrul PN II Parteneriate cât şi CEEX, dintre care sunt relevante:
- Egalitatea de şanse premisă a procesului de dezvoltare sustenabilă. Sistem de evaluare şi promovare a diversităţii în organizaţii din RO; grant PNII; 557100 lei; 2008
- Cercetări privind realizarea unui sistem integrat complex de diseminare a cercetării ştiinţifice la nivel naţional pentru promovarea şi susţinerea educaţiei privind respectarea dreptului de proprietate intelectuală; grant PNII; 780000 lei; 2008
- Parteneriat pentru elaborarea unui model de management public inteligent, interactiv şi transparent de eficientizare a administraţiei publice locale; grant PNII; 1000000 lei; 2007
- Sistem modern de indicatori, modele si politici de măsurare si susţinere a formării iniţiale şi continue a resurselor umane din perspectiva calităţii educaţiei şi a stimulării potenţialului creativ; grant PNII; 1381200 lei; 2007
- Analiza efectelor reformei administraţiei publice asupra procesului de integrare în UE din perspectiva reducerii decalajelor de dezvoltare dintre regiunile economice; grant PNII; 1120000 lei; 2007
- Optimizarea sistemului de finanţare, producţie si distribuţie a serviciilor de sănătate pentru cetăţenii EU; CEEX; 530000 lei; 2006
- Evaluarea reformei serviciilor publice in România; CEEX; 231900 lei; 2006
- Dezvoltarea unui parteneriat pentru susţinerea rezolvării problemelor cetăţeanului în UE prin utilizarea TIC în reingineria serviciilor publice; CEEX; 173810 lei; 2006
- Sistem de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line pentru cetăţeni şi mediu de afaceri; CEEX; 310000 lei; 2005
- Valorificarea potenţialului competitiv al României în domeniul serviciilor; CEEX; 900000 lei; 2005

Competenţele echipei ASE: reformă curriculară, implementare studii universitare, C-D, cultura antreprenorială, management financiar, al calităţii şi al proceselor de afaceri în organizaţii.

Inapoi